Vad var det jag sade

Man skall alltid akta sig för att säga ”vad var det jag sade” men ibland är det svårt att låta bli. Klockartron på vindkraft, vätgas, fossilfritt stål, stora batterifabriker, elbilar, autonoma fordon, snabb elektrifiering och en ”ny grön ekonomi” räckte inte riktigt till när verkligheten fällde sin dom. ”Politik är att vilja” hävdade Olof Palme men i den verkliga verkligheten räcker det inte med att vilja. Read more »

Allt är förbjudet

En gång i tiden brukade vi skämta om det välordnade tyska samhället där det tänkta ledordet var ”Alles ist verboten!”. Naturligtvis var det inte ett dugg sant men den senaste tidens diskussion om eldningsförbud i trädgårdar kan få vem som helst att fundera på i vilken riktning Sverige är på väg. Har vi verkligen myndigheter som anser att förbud är normaltillstånd och att allt som inte är påbjudet bör ses som förbjudet? Eller gäller det ”bara” inom miljö- och klimatområdet där aktivisterna numera lyckats ta över makten och ägnar sig åt att överimplementera allt som är möjligt att övertolka. Read more »

Sverige är fortfarande bäst

I media framställs numera alltid Sverige som ”sämst i klassen” när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det är ingen ände på eländet och klimatjournalisterna bjuder över varandra när det gäller att klaga på att vi inte når våra mål. Men i den verkliga verkligheten är vi fortfarande klart bäst i klassen både vad gäller miljö och klimat och vi har utsläppsnivåer som andra industriländer bara kan drömma om. Men vad hjälper det att vara dubbelt så bra som de andra när våra politiker lovat att vi skall vara ännu bättre. Vi lyckas med konststycket att vara i särklass bäst och ändå tvingas böta för att vi inte uppfyller våra idiotiska löften. Snacka om ”Die dummen Schweden”. Read more »

Vi missar det viktigaste

Hur skall vi försvara oss när vi lagt ner försvaret? Var skall vi hitta mat i en nödsituation när vi lagt ner beredskapslager och civilförsvar? Hur kan vi satsa jättesummor på energiintensiv industri och samtidigt lägga ner den stabila elproduktionen? Varför lägger vi så fantastiskt mycket tid och resurser på ganska oviktiga delproblem samtidigt som vi helt glömmer att räkna på de övergripande problemen? Read more »

Avelektrifieringen fortsätter

Det talas väldigt mycket om elektrifiering för att rädda klimatet. Men i verkligheten ser vi snarare en avelektrifiering i de flesta västländer. Avelektrifieringen sker dessutom från mycket låga nivåer – hälften eller en tredjedel av de svenska nivåerna. Sedan 1990 har elanvändningen i Tyskland och Storbritannien minskat med 10 respektive 16 procent. Det är egentligen bara Kina som ökar sin elanvändning och det med besked. Read more »

Naturen är onaturlig

Förbluffande många verkar tro att den klassiska ”Bullerbynaturen” från sent artonhundratal eller tidigt nittonhundratal var naturlig och att vi de senaste sjuttio åren har avlägsnat oss från det naturliga och på det sättet förstört både djur och växter. Men i verkligheten är det ju precis tvärtom. Det allra mesta av det som gemene man betraktar som vacker natur är i själva verket ingrepp av människor som ”våldfört sig” på den naturliga urskogen och de naturliga träskmarkerna. Och som dessutom hade mage att utrota de gulliga vargarna bara för att de gjorde lantbruket omöjligt. Read more »

Narvik ligger nära

Sverige har en jättestor järnmalmsgruva i Kiruna, därför måste vi ha ståltillverkning i Norrland. Norra Sverige har dessutom ett stort elöverskott, därför måste vi lägga stora batterifabriker i Norrland. Bägge de här påståendena låter vettiga men har faktiskt inte särskilt mycket med verkligheten att göra. Då är en storsatsning på kärnkraft och kärnkraftsteknik betydligt rimligare, både som egen industri och som förutsättning för ny grön industri. Read more »

EU skjuter sig i foten

”Förra året stod vi vid ruinens brant men nu har vi tagit ett steg framåt”. Det gamla skämtet stämmer för varje år allt bättre in på EU-politiken. För sådär tio år sedan trodde nog inte många att EU skulle lägga kraft på att försämra energiförsörjningen, industrins förutsättningar och Europas livsmedelsproduktion. Men idag ser vi ett Europa där politiska beslut får industrin att flytta från Europa till Kina och där ”den gröna omställningen” riskerar att bli en industriell och ekonomisk katastrof. Read more »

En grundkurs för energipolitiker

I media och politiska debatter hanteras energifrågan på ett ganska märkligt sätt. De inblandade missar ofta de absolut mest grundläggande förutsättningarna och då blir det inte lätt att komma fram till något vettigt. Det är lite som att man försöker räkna ut något utan att ha lärt sig de fyra räknesätten. Så den här gången tänkte jag börja från grunden och se vart det leder. Read more »

En svinaktig politik

Danmark har inga vildsvin, Norge har ca 1 000, Finland har ca 2 500 och Sverige har ca 300 000 vildsvin. På bara 40 år har vi i Sverige lyckats att gå från noll vildsvin till ett fullständigt ohanterligt läge. Hur kunde vi låta detta hända? Och vilka möjligheter har vi att bekämpa den afrikanska svinpesten när nu vildsvinsstammen är så stor? Read more »