Möte med maffian

Nej, det här blir inte en berättelse om avhuggna hästhuvuden. I stället handlar det om framtidstro och människor som vägrar att rätta sig efter osynliga barriärer (som egentligen inte finns).

Låt mig börja från början. Digitala Maffian är en grupp ungdomar från Västsverige (från Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg), under ledning av ”bossen” Jerzy Muszynski. Jerzy är lärare, men har också en lång forskarbakgrund på Chalmers och en lång historia när det gäller att aktivera ungdomar inom elektronikområdet. Idag har ”maffian” fem medlemmar förutom Jerzy, men det finns utrymme för tillväxt.

Målet för Digitala Maffian är att i grunden förändra sättet vi bygger datorer. Nya byggsätt, nya arkitekturer och till och med nya sätt att betrakta logisk konstruktion (trinär logik i stället för binär). Inget är heligt. Inte ens många av de regler som vi brukar betrakta som självklara.

Gruppen träffas framför allt på fritiden, men när Jerzy insåg att Apple-grundaren Steve Wozniak skulle tala på IP-mässan i Kista lyckades han få fram pengar och tillstånd att ta med en grupp på studiebesök. Studenter är visserligen inte välkomna på mässan, men det gick att lösa genom att använda titeln ”trainee” i stället. Tre av gruppen hade möjlighet att hänga med.

Inga förutfattade meningar
Och varför är det då så intressant att träffa just Steve Wozniak? Det är lätt att förstå när man hör honom tala. Så mycket handlar om att undvika förutfattade meningar och att tro på sitt eget kunnande och sina egna idéer. För att inte tala om kopplingen mellan teknologi och ekonomi. Att man kan komma långt på egen hand, utan att behöva begränsas av oförstående ekonomer.

Wozniaks största framgångar kom när han kunde bortse från etablerade ”sanningar”. Han kunde förenkla, effektivisera och backa tillbaka, i stället för att hela tiden bygga vidare på befintliga konstruktioner. Det är något som inte särskilt många vågar.

Efter Wozniaks inledningsanförande fanns det tid att möta honom och fotograferas tillsammans med honom. För det flesta innebar det några sekunders handskakning och en bild. För Digitala Maffian blev det en betydligt mycket längre diskussion. Wozniak kände uppenbarligen igen sig själv i gruppen och det om något måste vara en fantastisk uppmuntran.

Något kommer att fungera
Jag hade stämt träff i förväg med Jerzy och hans grupp. Av en händelse råkade vi också träffa Leif Odselius, välkänd bland annat från Micronic Laser Systems. Det blev en lång och intressant diskussion om vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Vi var ganska överens om att det mesta är värt att testa och att allt inte behöver fungera. Det gäller framför allt att se möjligheterna när de öppnar sig och att kunna tänka både tekniskt och kommersiellt. Då kommer någon av idéerna att fungera – om än kanske inte där det var tänkt från början.

05maffia01
Övre raden från vänster: Jerzy Muszynski, Steve Wozniak, Max Lidström. Undre raden från vänster: Fredrik Klasson, Jacob Pohjanvouri.

Leave a Reply