Allt är förbjudet

En gång i tiden brukade vi skämta om det välordnade tyska samhället där det tänkta ledordet var ”Alles ist verboten!”. Naturligtvis var det inte ett dugg sant men den senaste tidens diskussion om eldningsförbud i trädgårdar kan få vem som helst att fundera på i vilken riktning Sverige är på väg. Har vi verkligen myndigheter […]

Sverige är fortfarande bäst

I media framställs numera alltid Sverige som ”sämst i klassen” när det gäller klimat- och miljöfrågor. Det är ingen ände på eländet och klimatjournalisterna bjuder över varandra när det gäller att klaga på att vi inte når våra mål. Men i den verkliga verkligheten är vi fortfarande klart bäst i klassen både vad gäller miljö […]

Vi missar det viktigaste

Hur skall vi försvara oss när vi lagt ner försvaret? Var skall vi hitta mat i en nödsituation när vi lagt ner beredskapslager och civilförsvar? Hur kan vi satsa jättesummor på energiintensiv industri och samtidigt lägga ner den stabila elproduktionen? Varför lägger vi så fantastiskt mycket tid och resurser på ganska oviktiga delproblem samtidigt som […]

Avelektrifieringen fortsätter

Det talas väldigt mycket om elektrifiering för att rädda klimatet. Men i verkligheten ser vi snarare en avelektrifiering i de flesta västländer. Avelektrifieringen sker dessutom från mycket låga nivåer – hälften eller en tredjedel av de svenska nivåerna. Sedan 1990 har elanvändningen i Tyskland och Storbritannien minskat med 10 respektive 16 procent. Det är egentligen […]

Naturen är onaturlig

Förbluffande många verkar tro att den klassiska ”Bullerbynaturen” från sent artonhundratal eller tidigt nittonhundratal var naturlig och att vi de senaste sjuttio åren har avlägsnat oss från det naturliga och på det sättet förstört både djur och växter. Men i verkligheten är det ju precis tvärtom. Det allra mesta av det som gemene man betraktar […]

Narvik ligger nära

Sverige har en jättestor järnmalmsgruva i Kiruna, därför måste vi ha ståltillverkning i Norrland. Norra Sverige har dessutom ett stort elöverskott, därför måste vi lägga stora batterifabriker i Norrland. Bägge de här påståendena låter vettiga men har faktiskt inte särskilt mycket med verkligheten att göra. Då är en storsatsning på kärnkraft och kärnkraftsteknik betydligt rimligare, […]

EU skjuter sig i foten

”Förra året stod vi vid ruinens brant men nu har vi tagit ett steg framåt”. Det gamla skämtet stämmer för varje år allt bättre in på EU-politiken. För sådär tio år sedan trodde nog inte många att EU skulle lägga kraft på att försämra energiförsörjningen, industrins förutsättningar och Europas livsmedelsproduktion. Men idag ser vi ett […]

En grundkurs för energipolitiker

I media och politiska debatter hanteras energifrågan på ett ganska märkligt sätt. De inblandade missar ofta de absolut mest grundläggande förutsättningarna och då blir det inte lätt att komma fram till något vettigt. Det är lite som att man försöker räkna ut något utan att ha lärt sig de fyra räknesätten. Så den här gången […]

En svinaktig politik

Danmark har inga vildsvin, Norge har ca 1 000, Finland har ca 2 500 och Sverige har ca 300 000 vildsvin. På bara 40 år har vi i Sverige lyckats att gå från noll vildsvin till ett fullständigt ohanterligt läge. Hur kunde vi låta detta hända? Och vilka möjligheter har vi att bekämpa den afrikanska […]

Att slarva bort ett guldläge

De två senaste åren har Europas energikris blivit akut. Efter årtionden av dåliga energibeslut ledde till slut beroendet av rysk gas närmast till en ekonomisk katastrof. Det här var inget som borde ha påverkat Sverige över huvud taget, men lagom till krisen lyckades våra politiker förstöra världens förmodligen bästa elsystem. Vårt drömläge förvandlades i stället […]